-Vad Andra tankar är o gör

– Vad du kan hjälpa till med

Stress inför skrivningar, nervös inför frieriet, önskan att bli bättre inom idrott eller sport, lättare att ta emot kunskaper inom särskilt område, fobier, rädslor,