Neuro Psykopatologi

Psykopatologi är ett tvärvetenskapligt område. Det är det vetenskapliga studiet och läran om psykiska sjukdomar, symptom och avvikelser samt deras orsaker, och vi arbetar med onormala avvikelser i emotion och beteende. De som är verksamma inom detta område är bland andra psykopatologer, psykologer, kriminologer, socialarbetare, psykiatriker och neurologer med många fler.

Neuro psykopatologi handlar om sambandet mellan hjärnan och psyket/hur det uttrycker sig fysiskt.

Spegelneuron

Ett spegelneuron är ett neuron som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ. På det viset ”speglar” neuronen beteendet hos ett annat djur som om observatören själv utförde det.

Facal feedback-teorin

Teorin går ut på att de ansiktsuttryck vi gör påverkar våra känslor. Exempelvis om du ler med hela ditt ansikte så är det lätt att du känner dig gladare. På samma sätt om du slår ut med armarna i exalterade rörelser – då ökar din energi och glädje.

Fysisk feedback

Fysisk feedback innebär att vi gör saker med kroppen som påverkar våra känslor och om vi återupprepar detta som en rutin kan vi skapa nya vanor och nya sätt att se världen på. Till exempel om du gör som vana att alltid hoppa ur sängen och ropa hurra varje morgon i ett medvetet glädjetillstånd, så kommer du efter ett tag känna att du vill göra den rörelsen med hurra-ropet för att känna just den glädjen när du tar dig upp ur sängen.

Det sympatiska nervsystemet

Det sympatiska nervsystemet har en pådrivande funktion, som sätts igång vid fight or flight situationer. Flykt och kampsituationer uppfattas först av Reptilhjärnan där det sympatiska nervsystemet hör hemma och styr reaktionerna. Du skriker när du ser något du är rädd för, och börjar till exempel springa innan du ens förstått att det inte var så farligt när du tänker efter.