Hypnos – Ingen magi

Hypnos är ett redskap som snabbt och effektivt kan hjälpa dig med att lösa problem, bryta negativa vanor och mönster – och infria dina mål i livet.

Det är inte mystiskt med hypnos! Det är ingen magisk kraft, som hypnotisören besitter för att kunna hjälpa dig. Hypnos är en kombination av naturliga fenomen, som vi alla upplever dagligen. Exempelvis när det känns som vi faller när vi ska somna, eller när vi gör saker som är som på ”autopilot”, borstar tänderna, kör samma väg till arbetet osv utan att behöva tänka på exakt vad vi gör när vi gör det.
Samtidigt blir dina kreativa och känslomässiga resurser fokuserade och det är därför som hypnos är så effektivt med att göra snabba och positiva förändringar i tankar, känslor, vanor och beteenden.

På avstånd kan en hypnotiserad person se ut som att han/hon sover. Men hypnos upplevs mer som en kreativ dagdröm och ger en skön och behaglig avslappning samtidigt som personen är djupt fokuserad.

Det finns inga negativa biverkningar med hypnos! Hypnosprocessen handlar om fokus, koncentration, tillit och samarbete.

Det funkar! – Men varför funkar det?

Det omedvetna är där våra instinkter finns, det som vi har från födseln och resten av livet. Det omedvetna beskyddar oss instinktivt och kontrollerar kroppsfunktioner, det autonoma nervsystemet, andning och hjärta m m.

Det undermedvetna startar med att vara tomt. Men efterhand som vi växer upp, lagrar denna obegränsade databas våra upplevelser och erfarenheter, som skapar våra personligheter, känslor, beteenden och vanor.
Tanke-, känslo-, och beteendemönster blir då programmerade i vårt medvetna och är mycket svåra att ändra.

Det undermedvetna använder sin databas till att beskydda oss mot kända hot, och till att motivera oss att tillfredsställa våra behov. Det undermedvetna motsätter sig medvetna ändringar, men hypnos kan ha en effektiv inverkan på det.

Det medvetna är analytiskt och logiskt.  Det medvetna beskyddar oss mot omedelbara hot, och det är där vi löser problem, uppskattar och finner på lösningar. Det medvetna uppskattar den omedelbara situationen, där den har sin uppmärksamhet, och gör därefter sina val och beslut löpande. Det medvetnas ändringar är tillfälliga, eftersom kapaciteten är begränsad. Därför är det så mycket mer effektivt att omprogrammera det undermedvetna.

Det är i det medvetna som vi hittar viljestyrkan.

Men som vi ju alla vet är inte alltid viljestyrkan stark nog när vi önskar att ändra oss själva.

När vi så då återigen vänder tillbaka till våra gamla beteenden och vanor, är det på grund av inflytande från vår kritiska faktor. Den kritiska faktorn är som en portvakt mellan det undermedvetna och det medvetna. Den fungerar som ett filter eller censur för den ström av information som strömmar från det medvetna till det undermedvetna.
Den kritiska faktorn sammanlänkar och håller samman den nya informationen, men den existerande databasen av övertygelser och erfarenheter finns i det undermedvetna. Om den nya datan inte matchar den redan existerande datan, avvisas den av den kritiska faktorn. Den tillåter inte att den nya informationen gör ändringar av känslo-, och beteendemässiga mönster i det undermedvetna.

Därför är det så svårt att bryta vanor eller ändra våra övertygelser/mönster. Men i hypnos avväpnas den kritiska faktorn!
Den kritiska faktorn tillåter då känslo-, och beteendemässiga instruktioner att passera. Då skapas nya tankemönster och övertygelser. En slags omprogrammering, som tillåter att vanor bryts och att det skapas nya automatiska och mycket mer passade beteenden.

Därför funkar hypnos!

Vanliga frågor

Vad är hypnos?

!

Hypnos är ett djupt fokuserat tillstånd, där ditt kritiska medvetna nedtonas, och ditt kreativa undermedvetna stimuleras till att skapa permanenta, positiva förändringar. Många läkare använder sig av hypnos, och hypnos har bl a använts på sjukhus som bedövning vid operationer och till att läka sår snabbare.
Hypnos ger inga biverkningar med hypnos!
Hypnos används också som underhållning, men det är något helt annat.

Hur känns det att vara hypnotiserad?

!

Hypnos är en mycket fokuserad och behaglig upplevelse. De flesta beskriver det som ett fantastiskt skönt tillstånd.
I hypnosen blir du instruerad i en mental process – och det resulterar i direkt kommunikation med källan till alla vanor, beteenden och övertygelser – det undermedvetna.
När instruktionerna har blivit förstådda och accepterade kommer den önskade förändringen att ske.

Kan alla bli hypnotiserade?

!

Det korta svaret är Ja.
Om du kan följa enkla instruktioner, kan du bli hypnotiserad.
Det finns andra faktorer som kan påverka din hypnos-session till exempel att du känner dig trygg med omgivningen och hypnotisören..

Hur kan jag förbereda mig på en hypnos-session?

!

Det bästa sättet att förbereda sig är att veta precis vad du vill uppnå och att ge hypnotisörens instruktioner full uppmärksamhet.

Vet jag vad som sker omkring mig?

!

Du kommer hela tiden veta vad som sker omkring dig, och kunna höra hypnotisörens röst.
Hypnos är samarbete – inte mind-control.
Därför ska du aldrig känna att du lämnar bort kontrollen helt. I gengäld kommer du efter hypnos-sessionen vara mer i kontroll över ditt liv än någonsin innan.

Är resultatet jag uppnår permanent?

!

Om du önskar permanent resultat så är det det som du kommer uppleva efter hypnosen.

Kan man motsätta sig instruktioner i hypnos?

!

Självklart!
Om du vid något tillfälle upplever, att en hypnotisör ger instruktioner som går i motsats med det du vill eller strider mot dina moraliska principer så kommer du automatiskt komma ur hypnosen.
Du ger aldrig avkall på din fria vilja, och kommer aldrig säga eller göra något du senare kommer ångra.

Hur mycket kommer jag ihåg efter sessionen?

!

Det är olika hur mycket man kommer ihåg efter en hypnos-session. Men det spelar ingen roll. För det undermedvetna, där resultaten skapas kommer höra och minnas allt för resten av ditt liv.

Vad kan jag uppnå med hypnos?

!

Utöver viktförlust, rökning, fobier, och olika ångestformer, kan hypnos också hjälpa till med smärtkontroll, muskeluppbyggning och coaching i idrott, coaching i yrken eller olika skickligheter.
Men det stoppar inte där. Din kreativitet, din självkänsla och din livsglädje kan stimuleras med hypnos. Kroppen kan återhämta sig snabbare efter sjukdom och operationer, och sinnet kan instrueras i att vara optimalt fokuserat och koncentrerat i en examensituation t ex vid tentamen eller skrivningar etc. Möjligheterna är oändliga och hypnos är ett vidunderligt redskap – och det fungerar!

Är det möjligt att starta med rökning igen, efter en lyckad hypnos-session?

!

Självklart. Om du tvingar dig själv till att röka, även om du har fått ett bra resultat. Det finns människor, som börjar röka igen, INTE för att de har lust till att röka (det har de sällan) men för att de vill se om hypnosen fungerar. Om du provar kan du börja igen, precis som du gjorde när du provade första gången. Det är utanför hypnotisörens ”makt”.